LES VINYES

Les vinyes d’on prové el Mostatxo són totes a Gelida. Pertanyen a les finques de Can Castany, situada a la plana agrícola penedesenca, a la conca de l’Anoia, i Can Farigola, en ple massís de l’Ordal. Són finques històricament dedicades a la viticultura, amb una llarga tradició familiar de pagesia i estimació per la terra.

A més són finques ecològiques (certificades pel CCPAE) i biodinàmiques (amb certificació DEMETER i BIODYVIN).

Es treballen les vinyes amb coberta vegetal espontània en passades alternes. Es busca d’aquesta manera un creixement de la planta més equilibrat i una major fortalesa del cep. Amb un entorn més biodiversificat, els patògens de la vinya no troben un monocultiu tan estès que els permeti desenvolupar-se amb impunitat. D’aquesta manera, amb la millora de la salubritat de la vinya, reduïm els tractaments fitosanitaris. Això té com a conseqüència una disminució en el rendiment, però hem fet l’aposta per la qualitat.

Les cobertes vegetals també actuen de reguladors en els cada cop més habituals períodes de sequera. L’estructura del sòl afavoreix una major retenció de l’aigua, les plantes permeten una millor percolació de l’aigua de pluja i, un cop segada, es crea un encoixinat que evita l’evaporació de l’aigua, la irradiació excessiva de la capa superficial i és generadora d’humus que enriquirà la vida microbiana.
En resum, com a qualsevol pagès, ens importa el fruit, però no treballem només amb aquesta intenció. Sabem que la planta sobreviu al fruit i que el sòl sobreviu a la planta. De manera que treballem sempre amb respecte, perquè ens sentim dipositaris d’una riquesa que hem recollit d’altres que han treballat molt abans que nosaltres. I sentim la gran responsabilitat d’haver-la de lliurar a noves mans en tan bon estat o millor del que l’hem rebuda nosaltres.

I això és el que volem introduir a dins de cada ampolla de Mostatxo.